SLUITINGSDAGEN KANTOOR

- Jaarlijkse vakantie :  ons kantoor is niet gesloten tijdens de vakantiemaanden juli en augustus.  Er is echter wel een beperkte bezetting tijdens de maand augustus :

- Miranda : van 24 augustus tot 16 september

- Margo : van 03 augustus tot 02 september

- Stephanie : 02 augustus, 09 augustus, 22 en 23 augustus

- Werner : van 10 augustus tot 19 augustus en van 24 augustus tot 16 september


Denk aan de verplichte vermeldingen op uw factuur en op de ontvangen facturen

- benaming

- datum factuur

- factuurnummer

- btw nummer : 10 cijfers

- in geval van vrijstelling van BTW dit op de factuur vermelden met art nr.

Fiscale kerngetallen

Aanslagjaar 2014, inkomsten 2013
 • Tarief notionele interestaftrek = max. 2,742% voor grote en max. 3,242 % voor kleine vennootschappen
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,6813
 • Aftrek van restaurantkosten = 69%
 • Aftrek brandstofkosten = 75% (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig)
 • VAA privégebruik bedrijfswagen werknemer : 6/7 x catalogusprijs x CO2-percentage, waarbij CO2-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 95 g/km en voor benzine met uitstoot van 115 g:km, en stijging of daling met 0,1% per gram boven of beneden referentie-uitstoot
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc: 180 EUR
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR

Aanslagjaar 2013, inkomsten 2012

 • Tarief notionele interestaftrek = max. 3% voor grote en max. 3,5 % voor kleine vennootschappen
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.820 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 910 EUR
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,6349
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Aftrek brandstofkosten = 75 %
 • VAA privégebruik bedrijfswagen werknemer : 6/7 x catalogusprijs x CO2-percentage, waarbij CO2-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 95 g/km en voor benzine met uitstoot van 115 g:km, en stijging of daling met 0,1% per gram boven of beneden referentie-uitstoot
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc: 180 EUR
 • VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR
 • VAA GSM: 150 EUR per jaar
 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,10

 

Aanslagjaar 2012, inkomsten 2011

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,97
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.640 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 820 EUR
 • Tarief notionele interestaftrek = max. 3,425 % voor grote en max. 3,925 % voor kleine vennootschappen
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,5790
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Aftrek brandstofkosten = 75 %
 • VAA pw diesel: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00237 EUR/km
 • VAA pw benzine, LPG, aardgas: CO2,-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00216 EUR/km
 • Debetintresten op rekening-courant = 8,50%

 

Aanslagjaar 2011, inkomsten 2010

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,87
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 36.000 EUR
 • Beroepskostenforfait bedrijfsleiders = 3 % (max 1.555,50 EUR)
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.480 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 740 EUR
 • Tarief notionele interestaftrek = max. 3,80 % voor grote en max. 4,30 % voor kleine vennootschappen
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,5461
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Aftrek brandstofkosten = 75 %
 • VAA pw diesel: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00230 EUR/km
 • VAA pw benzine, LPG, aardgas: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00210 EUR/km
 • Debetinterest op rekening-courant = 9 %

 

Aanslagjaar 2010, inkomsten 2009

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,88
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 36.000 EUR
 • Beroepskostenforfait bedrijfsleiders = 5 % (max 2.555 EUR)
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.180 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 590 EUR
 • Tarief notionele interestaftrek = 4,473 % voor grote en 4,973 % voor kleine vennootschappen
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,5461
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Aftrek brandstofkosten = 100 %
 • Debetinterest op rekening-courant = 10,30 %

 

Aanslagjaar 2009, inkomsten 2008

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,75
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 36.000 EUR
 • Tarief notionele interestaftrek = 4,307 % voor grote en 4,807 % voor kleine vennootschappen
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,4796
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Debetinterest op rekening-courant = 11,20 %
Datafisc bvba